ကုမ္ပဏီအရည်အချင်း

ကုမ္ပဏီအရည်အချင်း

ISO

jiankang-yingwen
huanjign-yignwen
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

11
1-2
Cetificate-of-patent

ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်

zhengshu_15
zhengshu_17
1
zhengshu_16

ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ်နှင့်အစီရင်ခံစာ

zhengshu_06
10Ah-CE
11
zhengshu_05
zhengshu_04
2
zhengshu_10
33
zhengshu_02
zhengshu_14
zhengshu_01
44
zhengshu_11
zhengshu_12